Feedback Form

Skattemeddelelse 

Oprettet: 16-11-2018

SKATM-2018-02-05. Ejendomsavance. Tab. Genoptagelse

Tab fra og med indkomstår 2015, som ikke selvangives, kan ikke fremføres, medmindre der sker genoptagelse efter skatteforvaltningslovens §§ 26 og 27. Indkomstår 2015 bør derfor genoptages senest 1. maj 2019. Lempeligere regler for indkomstår 2002-2014.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 16-11-2018 Oprettet: 16-11-2018 Revideret: 16-11-2018

Forfatter

Jura og Skat

Af samme forfatter

SKATM-2020-02-04. Ejendomsavance. Tab ved salg af sommerhus. Fradrag i fremtidige ejendomsavancer
Tab ved salg af sommerhus efter ejendomsavancebeskatningsloven § 6, stk. 3 var konkret ikke omfattet af skattefriheden i ej...
09.06.20
SKATM-2020-31-01: Satser og beløbsgrænser 2019/2020
Oversigt over satser og beløbsgrænser i skatte- og afgiftslovgivningen for 2019/2020.”
14.01.20
SKATM-2019-02-07. Ejendomsavance. Indeksering fra 1993 til 2016. Styresignal om genoptagelse
I styresignalet gennemgås adgangen til genoptagelse af skatteansættelser, da Den juridiske vejledning angiver en forkert sa...
06.12.19
SKATM-2019-02-06. Ejendomsavance. Fordeling af handelspris godkendt. Syn og skøn. Herlighedsværdi. Dårlig arrondering af jorden
Landsskatteretten godkendte parternes fordeling af handelsprisen for en landbrugsejendom. Der var tale om herlighedsværdi p...
02.07.19
SKATM-2019-02-03. Ejendomsavance og afskrivningslov. Salg af driftsbygninger med negativ værdi. Principsag
Landsskatteretten fandt ikke, at ejendomsavancebeskatningslovens § 4, stk. 5 og afskrivningslovens § 45, stk. 2, kunne fort...
14.06.19