Feedback Form

Skattemeddelelse - 02

Oprettet: 09-01-1996

SKATM 1996-06-02 Tilslutningsafgifter - Kloakbidrag - Fradrag

Et selskab købte af en kommune en ubebygget grund, der senere blev udstykket. I slutsedlen var det bestemt, at køberen ud over købesummen, skulle betale tilslutningsafgift til kloak- og rensningsanlæg i henhold til kommunens betalingsvedtægt. Tilslutningsafgiften var ikke fradragsberettiget, da den måtte anses pålagt ved Landvæsenskommissionens stadfæstelse af betalingsvedtægten, og det betalte beløb måtte anses som en del af ejendommens anskaffelsessum.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 10-06-2010 Oprettet: 09-01-1996 Revideret: 09-01-1996

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Peder Frøjk

Af samme forfatter

SKATM-2016-26-05. Underskud. Virksomhedsordning. Bortforpagtning af 5 ha anset for erhvervsmæssig virksomhed
Landsskatteretten fandt, at den del af landbrugsejendommen jordareal der var bortforpagtet kunne anses for erhvervsmæssig v...
22.12.16
SKATM-2016-16-04. Tinglysningsafgift. Ejerlejligheder udlejet til beboelse
Byretten fandt, at for ejerlejligheder, der blev købt til udlejning, skulle tinglysningsafgiften beregnes af ejendomsværdie...
15.12.16
SKATM-2016-25-06. Amortisationsrenten for 2017. Pensionsbeskatningsloven
Amortisationsrenten for 2017 er fastsat til 4,6585 pct.
05.12.16
SKATM-2016-14-15. Ikke ekstraordinær genoptagelse. Betalt ejendomsværdiskat af solgt bolig
Landsskatteretten fandt ikke, at der kunne ske ekstraordinær genoptagelse for de indkomstår, hvor A ved en fejl havde betal...
01.12.16
SKATM-2016-25-05. Udbetalt ratepension i utide kunne ikke fortrydes
Landsskatteretten fandt ligesom SKAT, at udbetaling fra en ratepension i utide ikke kunne karakteriseres som en åbenbar fej...
30.11.16