Feedback Form

Skattemeddelelse - 01

Oprettet: 07-02-1997

SKATM 1997-06-01 Tilslutningsudgifter - Kloakbidrag - Fradrag

Et selskab købte af en kommune en ubebygget grund, der senere blev udstykket. I slutsedlen var det bestemt, at køberen ud over købesummen skulle betale tilslutningsafgift til kloak- og rensningsanlæg i henhold til kommunens betalingsvedtægt, som var godkendt ved en landvæsenskommissionskendelse inden købet af ejendommen. Højesteret anså den retlige forpligtelse til at betale tilslutningsafgift for opstået efter, at selskabet var blevet ejer af ejendommen. Tilslutningsafgiften kunne fradrages efter ligningslovens § 8 C.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 10-06-2010 Oprettet: 07-02-1997 Revideret: 07-02-1997

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Peder Frøjk

Af samme forfatter

SKATM-2016-26-05. Underskud. Virksomhedsordning. Bortforpagtning af 5 ha anset for erhvervsmæssig virksomhed
Landsskatteretten fandt, at den del af landbrugsejendommen jordareal der var bortforpagtet kunne anses for erhvervsmæssig v...
22.12.16
SKATM-2016-16-04. Tinglysningsafgift. Ejerlejligheder udlejet til beboelse
Byretten fandt, at for ejerlejligheder, der blev købt til udlejning, skulle tinglysningsafgiften beregnes af ejendomsværdie...
15.12.16
SKATM-2016-25-06. Amortisationsrenten for 2017. Pensionsbeskatningsloven
Amortisationsrenten for 2017 er fastsat til 4,6585 pct.
05.12.16
SKATM-2016-14-15. Ikke ekstraordinær genoptagelse. Betalt ejendomsværdiskat af solgt bolig
Landsskatteretten fandt ikke, at der kunne ske ekstraordinær genoptagelse for de indkomstår, hvor A ved en fejl havde betal...
01.12.16
SKATM-2016-25-05. Udbetalt ratepension i utide kunne ikke fortrydes
Landsskatteretten fandt ligesom SKAT, at udbetaling fra en ratepension i utide ikke kunne karakteriseres som en åbenbar fej...
30.11.16