Feedback Form

Skattemeddelelse 

Oprettet: 09-09-2011

SKATM-2011-10-02. Etableringskonto. Fradrag uden indskud.

Landsskatteretten fandt, at klageren inden udløbet af indskudsåret havde opfyldt betingelserne for at hæve indskud af samme størrelse og derfor kunne tage fradrag uden indskud på etableringskonto for indkomståret 2007

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 09-09-2011 Oprettet: 09-09-2011 Revideret: 09-09-2011

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Jørn Christiansen

Af samme forfatter

SKATM-2013-00-11. Afskrivning. Vindmøller over 1 MW
Afskrivningssatsen for investeringer i vindmøller med en kapacitet over 1 MW er nedsat fra 25 pct. årligt til 15 pct. årlig...
25.06.13
SKATM-2013-09-03. Afskrivningsloven. Salg af vindmøller. Videreførelse af virksomhed. VE-anlæg
Skatterådet afgav en række bindende svar vedrørende salg af og geninvestering i vindmøller og VE-anlæg i forbindelse med vi...
17.06.13
SKATM-2013-02-20. Ejendomsavance. Læhegn. Ekspropriation. Skattepligt
Erstatning for læbælter og beplantninger blev anset for skattepligtige efter statsskattelovens § 4.
16.05.13
SKATM-2013-23-04. Forskudsregistrering. Teknisk fejl. Kommune- og kirkeskatteprocent
En klagers kommune- og kirkeskatteprocenter ved slutligningen var ikke de samme som ved forskudsregistreringen. Landsskatte...
15.05.13
SKATM-2013-02-19. Ejendomsavance. Parcelhusregel. Beboelse i ejerperiode. Tilbageflytning
Byretten fandt, at en sælger af en lejlighed ikke havde løftet bevisbyrden for, at lejligheden reelt havde tjent til bolig ...
14.05.13