Feedback Form

Skattemeddelelse - 04

Oprettet: 11-12-1997

SKATM 1998-15-04 Indberetningsfejl - Fremført underskud - Forældelsesreglerne - Forældelsessuspension

En fejl ved skattemyndighedernes indberetning af ændringer vedrørende A's indkomstforhold havde medført, at den ændrede årsopgørelse udviste en betydelig negativ indkomst, hvorved underskud var fremført til fradrag hos ægtefællen og i efterfølgende indkomstår. Skattemyndighedernes senere tilbageregulering ansås for en ændring af skatteansættelserne, omfattet af forældelsesreglerne i skattestyrelsesloven. A ansås imidlertid for at have udvist grov uagtsomhed ved ikke at have reageret på de forkerte årsopgørelser, og forældelsesfristen var derfor suspenderet, indtil skattemyndighedernes opdagelse af fejlen.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 10-06-2010 Oprettet: 11-12-1997 Revideret: 11-12-1997

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Peder Frøjk

Af samme forfatter

SKATM-2016-26-05. Underskud. Virksomhedsordning. Bortforpagtning af 5 ha anset for erhvervsmæssig virksomhed
Landsskatteretten fandt, at den del af landbrugsejendommen jordareal der var bortforpagtet kunne anses for erhvervsmæssig v...
22.12.16
SKATM-2016-16-04. Tinglysningsafgift. Ejerlejligheder udlejet til beboelse
Byretten fandt, at for ejerlejligheder, der blev købt til udlejning, skulle tinglysningsafgiften beregnes af ejendomsværdie...
15.12.16
SKATM-2016-25-06. Amortisationsrenten for 2017. Pensionsbeskatningsloven
Amortisationsrenten for 2017 er fastsat til 4,6585 pct.
05.12.16
SKATM-2016-14-15. Ikke ekstraordinær genoptagelse. Betalt ejendomsværdiskat af solgt bolig
Landsskatteretten fandt ikke, at der kunne ske ekstraordinær genoptagelse for de indkomstår, hvor A ved en fejl havde betal...
01.12.16
SKATM-2016-25-05. Udbetalt ratepension i utide kunne ikke fortrydes
Landsskatteretten fandt ligesom SKAT, at udbetaling fra en ratepension i utide ikke kunne karakteriseres som en åbenbar fej...
30.11.16