Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 14-10-2014

Plantekongres 2011 - 11.-13. januar 2011

Oprettet: 16-11-2010

Tema Q - Landdistriktsordninger

Beskrivelse af sessionerne i Tema Q - Landdistriktsordninger

Session Q1: LAG og landbruget
Stadig flere midler forventes kanaliseret gennem de lokale aktionsgrupper (LAG). Det gælder bl.a. midler fra Landdistriktsprogrammerne, men også regioner og kommuner er muligheden i at kanalisere lokale udviklingsmidler gennem LAG'erne. Hvordan kommer landmanden og foreningen med? 
Landmandens udbytte af LAG-systemet Arne Bisgård, gårdejer, LAG    

Sammendrag

Sådan bliver landmanden medspiller Ditte Staun Munch Ledet, koordinator, LAG, Skive 

Session Q2: Nye erhverv på landet og udfordringer for rådgivningen
Der dukker mange nye typer iværksættere op i landdistrikterne, bl.a. på mindre eller nedlagte landbrug. De har andre mål end de kendte erhverv. Hvem er de, og hvilke behov har de for støtte til at nå deres mål? Randers Kommune koordinerer et projekt, der skal nå de små iværksættere.
Det har de nye iværksættere brug for
Hanne Tanvig, seniorrådgiver, KU, Skov og Landskab     

Show

Sammendrag

Er der guld i små iværksættere?
Kim Kofod Hansen, udviklingschef, Randers

Show

Sammendrag

Session Q3: Landdistriktsudvikling til gavn for bedriften
Landmandens ansvar i forhold til lokalsamfundet får stor betydning for fremtidens landbrug. Flere og flere landmænd ser nytten af lokalt engagement og bruger landdistriktsprogrammets støtteordninger til finansieringen. Landdistriktsprojekter bliver således et redskab til både udvikling af bedriften og opbygning af et lokalt samarbejde.
Det nytter at involvere sig
Søren Madsen, gårdejer

Show

Sammendrag

Få maksimal nytte af dit engagement i landdistriktet Rikke Sønder, projektleder, Gefion

Show

Sammendrag

Session Q4: Organisering af samarbejdet med kommunen
LandboNord har en folkevalgt kommunekontakt til hver kommune i foreningens område, mens Gefion har en erhvervspolitisk afdeling med ansatte. Vi ser på fordele og ulemper ved de to måder. Endvidere debatteres, hvordan kommunen kan se forskel på interesseorganisationen og fagrådgivningen.
Den folkevalgte kommunekontakt
 
Frank Andersen, formand, LandboNord 

Show

Sammendrag

Den erhvervspolitiske afdeling
  
Ane Popp-Kristensen, afdelingsleder, Gefion   

Show

Sammendrag

Session Q5: Nye kommuner - nye roller
Med de nye kommuner og deres nye ansvar for miljø, natur og planlægning er de kendte roller i opbrud lige som sektorgrænserne i kommunerne. Hvordan skal landmanden forholde sig til kommunens afdelinger, f.eks. miljø i forhold til planlægning?
Sådan ser vi landboforeningens, rådgiverens og landmandens fremtidige roller
Egon Dall, miljødirektør, Vejle Kommune

Show

Sammendrag

Sådan ser vi kommunens fremtidige rolle
Henrik Willadsen, konsulent, Skive Kommune      Show
Session Q6: Helhedstænkning på landet
Samfundet stiller stadig større krav til landbruget. Det giver både kommuner og landbrug udfordringer, når landbrugsdriften - nu og i fremtiden - i højere grad skal tage hensyn til helheden. Helhedssynet kræver større tværgående forståelse og samarbejde. Hvordan samarbejder myndigheder og landbrugsrådgivning i fremtiden?
Korte oplæg og herefter debat.
Hvordan samarbejder myndigheder og landbrugsrådgivning i fremtiden?
 
Eja Lund, konsulent, LandboMidtØst 

Show

Sammendrag

Hvordan samarbejder myndigheder og landbrugsrådgivning i fremtiden? Karin Hvidberg Nilsson, agronom, Favrskov Kommune     

Show

Sammendrag

Session Q7: Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP)
GUDP forventes at kunne præsentere sin strategi for 2011 og frem. Programmet er en kombination af nye og gamle ordninger, der giver nye muligheder for innovation i landbruget frem mod 2035.
GUDP's tilbud til landbruget    Anders M. Klöcker, kontorchef, FERV, GUDP-kontoret

Sammendrag

Sæt fokus på rammen for landbrugsproduktion Gustaf Højriis Bock, chefkonsulent, VFL    Show
Session Q8: Regnskov og landbrug i Gudenådalen
Randers Regnskov arbejder med store planer om at kombinere naturpleje og turisme i Gudenådalen ved Randers. Er naturpleje og turisme en del af fremtidens landbrug i visse områder? Hvilke muligheder giver det for landmændene?
Gavner en naturpark i Gudenådalen landmændene? Henrik Herold, direktør, Randers Regnskov 

Show

Sammendrag

Mine nye forretningsmuligheder
  
Gustaf Højriis Bock, chefkonsulent, VFL  Show

 

Til top

Sidst bekræftet: 16-11-2010 Oprettet: 16-11-2010 Revideret: 16-11-2010

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events