Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 10-10-2017

  

Oprettet: 14-11-2011

Sessioner på Plantekongres 2012

Program for Landsplanteavlsmøde og Plantekongres 2012 med adgang til sammendrag og shows fra de enkelte indlæg.

Hold musen hen over en session for at se en kort beskrivelse. Klik på de enkelte sessionsnavne for at se et detaljeret program, hvor nedenstående ikoner angiver målgruppen:

 

  Fokus på resultater og viden som kan bruges i praksis. Målgruppen er primært landmænd.
  Teoretisk indhold som ikke umiddelbart kan overføres til praksis. Målgruppen er bl.a. rådgivere.

Klik på de enkelte sessionstitler for at se detaljeret program med shows og sammendrag.

 

Tirsdag den 10. januar 2012
 

Kl. 9.30-12.00

Landsplanteavlsmøde og åbning af Plantekongres 2012
 
 

13.00-13.45

14.00-14.45

15.15-16.00

16.15-17.00

A1
Grass seed production in New Zealand
A2
Aktuelt i frøgræs 
A3
Årsmøde i Frøsektionen I 
A4
Årsmøde i Frøsektionen II 
E1
Højaktuelt emne: NaturErhvervstyrelsen og kundefokus 
G1
Hold rapsen fri for skadedyr 
G2
Nitrogen management in winter oilseed rape
G3
Rigtig etablering af vinterraps - sådan!
B1
Majs - hot og energirig til kvæg
B2
Ram kvægets proteinbehov
B3
Gør gyllen til guld på kvægbedriften
B4
Saml kvælstoffet op efter majs!
C1
Vildt venlige høstmetoder
C2
Ny teknik til sprøjten 
C3
Nye metoder til mekanisk ukrudtsbekæmpelse
C4
Gylle til voksende afgrøder 
D1
Nyt fra gødningsforsøgene 2011
D2
Effekt og nytte af efter- og mellemafgrøder
D3
Fremtidens jordbundsanalyser
D4
Nye metoder til at vurdere planters ernæringstilstand
E2
Mad til milliarder I 
E4
Mad til milliarder II 
E6
Global agricultural trends and EU agriculture
E8
Alle ønsker forandring, men ingen ønsker at forandre sig 
F1
Har danske landmænd barskere vilkår end landmænd i andre lande?
F2
Er danske landmænd bedre end andre?
F3
EU's landbrugspolitik og den kommende reform 
F4
Værktøjer til at forbedre økonomien i planteproduktion 
E3
Planters eget forsvar overfor insekter 
E5
Formændene i de varme stole
E7
Genomisk selektion - forædlernes nye værktøj 
E9
Cisgenese - en ny måde at overføre gener på 

 

Onsdag den 11. januar 2012 - formiddag

Til top

8.30-9.15

9.45-10.30

10.45-11.30

H1
GMO-kartofler 
H2
Årsmøde for kartofler I 
H3
Årsmøde for kartofler II 
L1
Planter som råstoffer til et hav af produkter 
L2
Green Biorefinery - an overview
L3
Perspektiver i bioraffinering 
J1
Det gode brødkorn 
J2
Tidlig såning af vintersæd
J3
Gem dit korn og sælg det godt 
K1
Bekæmpelsesstrategier mod ukrudt 
K2
Bekæmpelsesstrategier mod sygdomme og skadedyr 
K3
Nye plantebeskyttelsesmidler 
E10
Få succes som rådgiver 
D5
Conservation agriculture and carbon management
D6
Conservation agriculture - paneldiskussion
F5
Driftsledelse i en turbulent verden 
E12
Kan GMO og økologi forenes?
N1
Mere økologisk landbrug - fra vision til realiteter
E11
How to make novel crops profitable 
E13
Nye afgrøder på vej til danske marker
P1
Udfordringer ved den ændrede vandløbsvedligeholdelse
M1
Gennemskuelig kontrol - tak!
M2
Naturhensyn på markniveau 
M3
Biodiversitet og landbruget 
 

Onsdag den 11. januar 2012 - eftermiddag

Til top

12.30-13.15

13.30-14.15

14.40-15.25

15.40-16.25

H4
Teknik til kartofler 
H5
Planteværn i kartofler 
H6
Økonomi i kartofler 
H7
Aktuelt i kartofler 
L4
Biorefinery - equipment and storage
L5
Optimering af biomassen fra danske marker
L6
Energi fra poppel og halm
L7
Energi fra pil og roer 
J4
The principles of direct drilling
J5
12 tons hvede – er det muligt? 
J6
Majs på planteavlsbedrifter 
E15
Jeg ser ingen begrænsning - gør du? 
K4
Nyt om godkendelse og anvendelse af pesticider
K5
"Farming with future" - experiences from The Netherlands 
K6
Glyphosat, grundvand og herbicidresistens
K7
Debat om fremtidens beslutningsstøttesystemer
D7
Sæt pris på jordens kulstof 
D8
Smitstoffer og østrogener i gylle 
D9
Studér jorden, inden du vælger drænmetode 
D10
Markvanding - behov og tilladelser
N2
Optimering af den økologiske planteproduktion
N3
Efterafgrøder og grøngødning på økologiske brug 
N4
Miljøfordele ved økologisk landbrug
N5
Er urter fremtiden i de økologiske kløvergræsmarker?
P2
30-års krigen mod økosystemet 
P3
Randzoner - sådan gør du!
P4
Vandplanerne - den videre proces 
P5
The Baltic Sea and agriculture 
M4
Ammoniak og terrestrisk natur 
E14
Kontoret som ét hold 
Q1
Skab værdi med gamle landbrugsbygninge
r
R1
Landbrugets nye fortælling - lokalt 
 

Torsdag den 12. januar 2012 - formiddag

Til top

8.30-9.15

9.45-10.30

10.45-11.30

M5
Nyt serviceeftersyn på §3 beskyttet natur 
M6
Naturpleje - pligt eller mulighed?
M7
Afgræsning af naturarealer - kortlægning og erfaringer
P6
Afvikling af sagspuklen i Natur- og Miljøklagenævnet 
P7
Produktions-/emissionsbaseret miljøgodkendelse? 
P8
Water planning in an EU perspective 
Q2
Landbruget - ren industri eller klappedyr 
Q3
Fokus på Særligt værdifulde landbrugsområder
Q4
Plads til landbruget i planlægningen
R2
Taler kommunen og landbruget forbi hinanden? 
R3
Social farming
R4
Landmænd og kommuners ønsker til lokalområdets udvikling
 

Torsdag kl. 8.30-11.30: Workshop - Harvesting, pretreatment and storage of biomass for biorefeneries

Torsdag den 12. januar 2012 - eftermiddag

Til top

12.30-13.15

13.40-14.15

14.40-15.25

15.40-16.25

M8
Natura 2000 i andre EU-lande 
M9
Natura 2000 - hvordan gør vi i Danmark og hvorfor? 
M10
Betydning af pleje for reduktion af ammoniak 
M11
Ammoniakfølsomme skove og miljøgodkendelser 
P9
Involvering er en hjørnesten i Vandrammedirektivet 
P10
Prisen for de næste 10.000 tons kvælstof i vandplanerne 
P11
Minivådområder virker for svenske landmænd 
P12
Ålegræs som kvælstoffilter og andre virkemidler
Q5
Produktionslandskabet - fra kortlægning til praksis
Q6
Open country planning – are the Netherlands 10 years ahead
??
Q7
Sådan lægger kommunen rammerne for dit landbrug 
Q8
Sammenhæng jord til kommunens bord 
R5
Landbrug og kommuner - sådan opfatter vi hinanden!
 
R6
Matrixbrug  - en ny samarbejdsform for landmænd
R7
Landbrug i et multifunktionelt landskab
R8
Støtteordninger til landbruget og deres effekter

Til top

Sidst bekræftet: 28-09-2015 Oprettet: 14-11-2011 Revideret: 14-11-2011

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events