Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 27-09-2017

  

Oprettet: 27-09-2012
Revideret: 16-01-2013

Programoversigt for Plantekongres 2013

Program for Landsplanteavlsmøde og Plantekongres 2013 med adgang til sammendrag og shows fra de enkelte indlæg.

 

Hold musen hen over en session for at se en kort beskrivelse. Klik på de enkelte sessionsnavne for at se et detaljeret program, hvor nedenstående ikoner angiver målgruppen:

For landmænd og andre, som ønsker at få viden der kan bruges på bedriften. 
For rådgivere og andre, som ønsker en teoretisk og mere dybdegående gennemgang af et emne. 

For alle.
 

Klik på de enkelte sessionstitler for at se detaljeret program med shows og sammendrag.

 
Tirsdag den 15. januar 2013

 
Kl. 9.30-12.00
Landsplanteavlsmøde og åbning af Plantekongres 2013
13.00-13.45 14.00-14.45 15.15-16.00 16.15-17.00
1 2 3 4
Dyrkningsstrategier i alm. rajgræs Udbytteoptimering i markfrø  Årsmøde i Frøsektionen I Årsmøde i Frøsektionen II 
12 13 14 15
Den bedste og billigste foderforsyning Sikker majsdyrkning! Nye slætstrategier i kløvergræs  Indstil kløvergræsmotoren rigtigt 
23 24 25 26
Det vigtigste fra planteværnsforsøgene Nyt om plantebeskyttelsesmidler Nyt om svampesygdomme  Use of insecticides and effect on bees
34 35 36 37
British farming conditions Hightech planteproduktion  Velkommen til 2023 Forebyg stress
45 46 47 48
Økonomi i biogas  Experiences with crops for biogas in Germany Nyt om energiafgrøder Højværdi-produkter fra bioraffinering
56 57 58 59
Få fuldt udbytte af sensorstyring Skal der bælter på?
Smart registrering Autostyring - muligheder og faldgruber
67 68 69 70
Salgsstrategier Urmennesket beslutter for dig Ram forbrugerne  Framgångsrikt samarbete mellan universitet och näringsliv
78 79 80 81
Fakta om randzoner  Pas på vandløbene Sådan lykkes tiltag for markvildtet Naturpleje med succes
 

 
Onsdag den 16. januar 2013 - formiddag

Til top

8.30-9.15 9.45-10.30 10.45-11.30
5 6 7
Precision farming in potatoes - Dutch experiences Nyt om virus Y og om lagersygdomme Nyt om jordløsning og om rodfiltsvamp
16 17 18
Nedsæt dryssespildet i raps  Gylle til raps - sådan! Raps som grisefoder
27 28 29
Forventninger til økonomien i planteproduktionen  Et budget er til at styre økonomien efter Rettidighed og tilpasning af maskinkapacitet
38 39 40
Se guldkornene i de sociale medier Gør modspilleren til medspiller Ny sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 
49 50 51
Svenske erfaringer med minimeret jordbearbejdning Jordpakning og plantevækst Dyrkningsfaktorers effekt på jordens kulstofindhold
60 61 62
Plantetoksiner - muligheder og risici Gen-duplikation i udvikling og forædling af afgrøder Fremtidens medicin fra planter
71 72 73
De gode naturplejeprojekter  Værdifuld natur eller blot en gammel græsmark? Naturindhold i vandhuller
82 83 84
Kvælstof i drænvand Det juridiske vandmiljø Nye virkemidler til at reducere kvælstoftabet

 

Onsdag den 16. januar 2013 - eftermiddag

Til top

12.30-13.15 13.30-14.15 14.40-15.25 15.40-16.25
8 9 10 11
Årsmøde for kartofler I Årsmøde for kartofler II Aktuelt om skadegørere i kartofler Udfordringer i praksis
19 20 21 22
Nyt fra økologiske markforsøg 2012 Kan reduceret jordbearbejdning og økologi forenes? Gulrust og økologi Økologi på svensk 
30 31 32 33
Lagring og tørring af korn Korndyrkning i Skåne Korndyrkning - tilbage i topform Den bedste handel med korn og raps 
41 42 43 44
Danish Agros internationaliseringsstrategi og dens betydning for danske landmænd Min afrikanske farm  Højaktuelt emne: Hvad koster de underoptimale kvælstofnormer danske landmænd? Mødet med mikrofonen
52 53 54 55
Det vigtigste fra gødningsforsøgene 2012  How do we improve nitrogen utilization in winter wheat? Sidste nyt fra rodzonen
CULTAN - a new method for application of fertilizers
63 64 65 66
Kommuneplan 2013 til debat Nye metoder til planlægning i det åbne land Lokaldrevet udvikling Nye produktionsmuligheder baseret på bæredygtighed og samspil
74 75 76 77
Naturværdier i randzonerne  Pleje af enge til gavn for landbrug og natur Anvendelse af biomasse fra engarealer Sådan plejes habitatnaturtyper optimalt
85 86 87 88
Lokal kortlægning af kvælstofretentionen Vandrammedirektivet i andre lande På vej mod en ren Østersø  Efter vandplaner kommer handleplaner

 

Til top 

Sidst bekræftet: 28-09-2015 Oprettet: 27-09-2012 Revideret: 16-01-2013

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events