Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-01-2017

Plantekongres 2013 - 15.-16. januar 2013 

Oprettet: 14-11-2012

Gødskning

Beskrivelse af sessionerne i tema Gødskning.

Session 52: Det vigtigste fra gødningsforsøgene 2012
I 2012 er der bl.a. gennemført forsøg med fastlæggelse af kvælstofbehov, fosfor til vinterhvede, mikronærings-stoffer og med mellem- og efterafgrøder. For husdyrgødning er der særlig fokus på virkningen af nye forsuringsteknikker i såvel stald, lager og under udbringning på forskellige afgrøder. Hør også om miljøforhold, økonomi og de praktiske forhold. 
Resultater af forsøg med handelsgødning samt mellem- og efterafgrøder

Leif Knudsen, chefkonsulent, VFL

Show

Sammendrag

Resultater af forsøg med husdyrgødning – specielt forsuring
Annette V. Vestergaard, specialkonsulent, VFL

Show

Sammendrag

Session 53: How do we improve nitrogen utilization in winter wheat?  
There is a great need for improving nitrogen utilization in winter wheat and the genetic improvement and choice of variety is of significant importance. A number of UK research projects have focused on genetic reduction of energy use and on N emissions in wheat production. The presentation summarizes the results and gives perspectives. 
Improving nitrogen efficiency through genetic selection and breeding

Malcolm Hawkesford, Dr., Rothamsted Research  

Show

Sammendrag (DK)

Sammendrag (UK)

Session 54: Sidste nyt fra rodzonen  
Næringsstofoptagelse og -dynamik i rodzonen er rimeligt kendt. Men optager afgrøderne næringsstoffer fra dybere jordlag, fordi rødder går dybere end hidtil antaget, og påvirker det i så fald næringsstofudnyttelsen og kulstoflagringen? Og hvordan er kvælstofdynamikken på drænede jorder i zonen omkring drænene med kvælstofoptagelse, denitrifikation og udvaskning? 

Hvad kontrollerer den effektive roddybde for næringsstofoptagelse?

Kristian Thorup-Kristensen, Professor, KU  

Show

Sammendrag

Reduktion af nitratudvaskningen ved optimering af jordens denitrifikationskapacitet
 
Christen Duus Børgesen, Seniorforsker, AU   

Show

Sammendrag

Session 55: CULTAN - a new method for application of fertilizers
A new fertilization method termed CULTAN has been developed in Germany. Liquid fertilizer containing ammonium is injected into the soil with a special technique which also allows application in growing crops or no-tillage fields. The method may reduce N losses and promote yields, and is now becoming commercially available. The presentation will highlight the latest research results and perspectives for the future. 
Results and agro-environmental perspectives of the CULTAN-method

Martin Kücke, Dr., Institute of Crop and Soil Science  

Show

Sammendrag (DK)

Sammendrag (UK)Til top
Sidst bekræftet: 14-11-2012 Oprettet: 14-11-2012 Revideret: 14-11-2012

Forfatter

Planter & Miljø