Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 18-10-2014

Plantekongres 2014 - 14.-15. januar 2014  

Oprettet: 18-10-2013

Bioenergi

Beskrivelse af sessionerne under Bioenergi

Session 56: Vejen til højere udbytter af pil og poppel
Vi præsenterer høstresultater fra nye danske forsøg med pil og poppel med kort omdriftstid. Forsøgene viser tydelige forskelle i klonernes udbytter, og at ikke alle poppelkloner er tilpasset den danske vinter. Jordtypen og ukrudtsbekæmpelse spiller også en vigtig rolle for udbyttet. Høst hvert tredje år tegner til at give mere end høst hvert eller hvert andet år.

Klonvalg og høstfrekvens i pil


 

Seniorkonsulent Søren Ugilt Larsen, AgroTech  

Show

Sammendrag

Se video

Lydfil

Poppelkloner og poppeldyrkning

 

Seniorforsker Poul Erik Lærke, AU  

Show

Sammendrag

Se video

Lydfil

Session 57: Harvest and storage of willow and poplar
Short rotation coppice (SRC) using willow and poplar is under development in Germany, and harvest technique and storage conditions are among the topics being intensively studied, as these are important cost factors. The session will give an overview of the obtained results and experiences in Germany.

Sessionen afholdes på engelsk.
Harvest and storage of willow and poplar in short rotation forestry (SRC)

 
Dr.-Ing. Ralf Pecenka, Leibniz-Institut für Agrartechnik, Germany  

Show

Sammendrag - DK

Sammendrag - UK

Session 58: Biorefinery and protein production
Biorefinery may provide added value compared to conventional use of biomass. Valuable products such as proteins or chemical components can be extracted before energy conversion of the remaining. Very large European research projects are initiated to develop this new chain. The session will focus on the current status in Germany.

Sessionen afholdes på engelsk.
 
Biorefinery and protein production based on green biomass
 
Prof. Dr. Birgit Kamm, Research Centre Teltow-Seehof, Germany  

Show

Sammendrag - DK

Sammendrag - UK

Session 59: Dybstrøelse og efterafgrøder til biogas
Dybstrøelse og efterafgrøder kan udgøre potentielle biomasseressourcer til at supplere gylle ved biogasproduktion. Sessionen vil fokusere på de tekniske og økonomiske muligheder for at bruge disse ressourcer til biogas. Præsentation af nye forsøg hvor efterafgrøden vokser op i høj stub.
Dybstrøelse kan give en masse gas

 
Landmand Anders Rosenkvist, Skærbæk   

Sammendrag

Halm og efterafgrøde til biogas

 

Landskonsulent Erik Fog, VFL
 
 

Show

Sammendrag

Se video

Lydfil 

 


Sidst bekræftet: 18-10-2013 Oprettet: 18-10-2013 Revideret: 18-10-2013

Forfatter

Planter & Miljø