Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 18-10-2014

Plantekongres 2014 - 14.-15. januar 2014  

Oprettet: 18-10-2013

Natur og miljø på bedriften

Beskrivelse af sessionerne under temaet Natur og miljø på bedriften

Session 78: Ny vandløbslov
Fokus på den nye vandløbslov og implementeringen af regulativerne i praksis. Hvordan sikres landmandens behov for afvanding af markerne? Nyt om planlægningen og konsekvenser af vandløbsvedligeholdelse. Hvordan vurderes vedligeholdelsen i forhold til konsekvenser for vandføringsevne og de økologiske effekter?

Den nye vandløbslov og landbruget
 

Landskonsulent Sten W. Laursen, VFL  

Show

Sammendrag

Vandløbsvedligeholdelse og økologisk kvalitet
 
Forsker Esben Kristensen, AU  

Show

Sammendrag

Session 79: Sidste nyt om vandplanerne
Vandplanerne har været i høring i 2013. Hør, hvad der reelt blev ændret i vandplanerne i 2013, og hvad der bliver næste skridt. Hvilke tanker er der om 2. generations vandplaner, som de andre lande starter på i 2014? Hør det nyeste om, hvordan vi opnår god vandkvalitet på den mest optimale måde.
Dynamisk modellering af vandkvaliteten
 
Seniorforsker Erik Kock Rasmussen, DHI  

Show

Sammendrag 

Sådan ser de nye vandplaner og målsætninger ud Kontorchef Thomas Bruun Jessen, Naturstyrelsen   Show 
Session 80: Få succes med markvildtstriber
En del landmænd etablerer vildtstriber og andre naturtiltag, fordi de gerne vil fremme naturen og vildtet. Men hvad er den reelle effekt af de gode intentioner? Det er der kigget nærmere på i et projekt, hvor der er målt på vildtstribernes påvirkning af flora og fauna. Hør også om erfaringer fra praksis, og herunder hvordan du bedst anlægger og plejer striberne.
Resultater fra Landsforsøg med vildtstriber
 
Seniorforsker Toke Thomas Høye, AU  

Show

Sammendrag 

Erfaringer med markvildtstiltag
 
Miljøkonsulent Kristian Petersen, Patriotisk Selskab  

Show

Sammendrag 

Session 81: Beskyttet natur – restriktioner og muligheder
I løbet af perioden 2011-2013 er der gennemført et serviceeftersyn på alle §3-arealer i Danmark. Hør, hvad eftersynet har betydet, hvilke erfaringer der er gjort, og hvordan der bliver fulgt op på registreringerne i kommunerne. Hør også, hvordan landbrugsrådgiverne arbejder med §3 beskyttelsen, når de rådgiver landmændene.
Erfaringer med de nye §3-registreringer
 
Naturvejleder Bo Boysen Larsen, Holstebro Kommune  

Show

Sammendrag 

Sådan informerer og rådgiver vi om §3
 
Planteavls- og naturkonsulent Andreas Höll, Agrovi  

Show

Sammendrag 


Sidst bekræftet: 18-10-2013 Oprettet: 18-10-2013 Revideret: 18-10-2013

Forfatter

Planter & Miljø