Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 18-10-2014

Plantekongres 2014 - 14.-15. januar 2014  

Oprettet: 18-10-2013

Økologi

Beskrivelse af sessionerne under temaet Økologi

Session 67: Økologiske landsforsøg 2013
Udbyttestabilitet og -fremgang har været i fokus i flere af de økologiske landsforsøg, da det er væsentligt for at understøtte den fremtidige økologiske produktion. Hør forsøgenes svar på de mest oplagte tiltag.

På vej mod mere robust planteproduktion

Chefkonsulent Inger Bertelsen, VFL  

Show

Sammendrag

Vælg de bedste vårbygsorter

Specialkonsulent Kathrine Hauge Madsen, VFL  

Show

Sammendrag

Session 68: Økonomi i økologisk planteavl
Fokus på at opnå en positiv økonomi i økologisk planteproduktion. Det står ikke i økologireglerne, at man ikke må tjene penge. Få indblik i, hvordan økologiske bedrifters økonomi ser ud i forhold til konventionelle og ikke mindst spredning mellem økologer. Hør om økonomien for en konkret bedrift samt om ejerens erfaringer og planer for at opnå en stabil økonomi.
Økologisk planteavl - en økonomisk ligeværdig produktion
 
Økologikonsulent Marianne Tesdorpf, Gefion  

Show

Sammendrag

Økonomien på min planteavlsbedrift og fremtidsperspektiv Godsejer Christian Jørgensen, Vibygård Gods
 
 

Show 

Sammendrag

Session 69: Kvælstofforsyning i økologisk planteavl
Økologisk planteavl er afhængig af en bred vifte af kvælstofkilder, herunder jordens kvælstofpulje, tilført organisk stof, kvælstoffiksering, efterafgrøder samt forskellige typer organiske gødninger. Der er nu ny viden om, hvor meget disse kilder kan bidrage til at sikre en fremtidig økologisk produktion uden import af konventionel husdyrgødning.
Kvælstofforsyningen på økologiske planteavlsbedrifter Professor Jørgen E. Olesen, AU  

Show

Sammendrag

Gødningsvirkning og håndtering af mobil grøngødning
 
Seniorforsker Peter Sørensen, AU  

Show

Sammendrag

Session 70: Organic crop rotations - the German model
On an experimental farm near Hamburg key parameters such as soil fertility, nutrients, weeds, and biodiversity have been recorded over the last 13 years since the conversion to organic farming. The two six year rotations mimic a typical dairy production and a plant production on 60 ha each. The setup is thus very comparable to common practice.

Sessionen afholdes på engelsk.
Nutrients and weeds through 13 years of organic farming Dr. Herwart Böhm, Thünen-Institut für Ökologischen Landbau, Germany  

Sammendrag - DK

Sammendrag - UK


Sidst bekræftet: 18-10-2013 Oprettet: 18-10-2013 Revideret: 18-10-2013

Forfatter

Planter & Miljø