Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 22-01-2018

Plantekongres 2016 - 20.-21. januar 2016

Oprettet: 29-09-2015

Programoversigt for Plantekongres 2016

For landmænd og andre, som ønsker at få viden, der kan bruges på bedriften
 
For rådgivere og andre, som ønsker en teoretisk og mere dybdegående gennemgang af et emne
 

For alle
 

Onsdag den 20. januar 2016

   

MESSECENTER HERNING
Kl. 9.15 - 11.45

Årsmøde for Planteproduktion

HERNING KONGRESCENTER

13.15-14.00

14.15-15.00

15.30-16.15

16.30-17.15

Raps
1

 
9


17


25

Landsforsøgene med vinterraps 2015


Stil skarpt på rapsdyrkningen


Rapsjordlopper og kålbrok

Oil seed rape - the UK way


Jord
2

 

10

 

18

 

26

Healthy soils

Værdien af efterafgrøder


Jordens mikro- og makrobiologi


Jorddata med høj opløselighed. Målinger og betydning

Tidlig såning
3

 

11

Planteværn
19

 

27

Sådan etableres vintersæd tidligt

Planteværn i tidligt sået vintersæd

Nye forsøg og strategier i ukrudtsbekæmpelsen (gentages torsdag i session 43)

 

Nye forsøg med sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse(gentages torsdag i session 51)

På kryds og tværs
4

 

12

 

20

 

28

Højaktuelt emne:
Status for det globale gødningsmarked


Nudging - et effektfuldt puf


Mads og dilemmaer på landet I


Mads og dilemmaer på landet II


Målrettet regulering
5

 

13

 

21

 

29

Regeringens Fødevare- og Landbrugspakke

Debat om landbrugspakken og dens konsekvenser

Vandområdeplanerne - de kystnære farvande


Konsekvenserne af Miljø- og Landbrugspakken

Grovfoder
6

 

14

 

22

 

30

High outputs of grass and maize in north west Europe


Kløvergræs - vejr og management

Hold på kvælstoffet efter majs

Dyrkning af majs og økonomi i grovfoderproduktionen

Planteavlsøkonomi
7

 

15

 

23

 

31

Benchmark dine maskinomkostninger!

Forøg din likviditet


 

Sædskifteøkonomi


Fremstillingspriser


Frø
8

 

16

 

24

 

32

Dansk markfrø i globalt perspektiv


Havefrø og nye frøafgrøder i Danmark

 

Frøsektionen L&F I


Frøsektionen L&F II


MESSECENTER HERNING

Bioraffinering
A

D


G


K

Grøn bioraffinering


Det nyeste om pil og poppel


Muligheder med halm


Højværdiprodukter af sidestrømme og restprodukter


Bedriftsledelse
B


E


H


L

Ledelsesudfordringer og udviklingsmulighederLedelse i internationalt perspektiv


Løbende forbedringer er en vej til bedre resultater


Dynamisk strategi som grundlag for ledelse


Protein til svin
C

F

J


 

Øg værdien af dit foderkorn

Proteinforsyningen på svinebedrifter


Dyrkning af hestebønner


 

Til top

Torsdag den 21. januar 2016 - formiddag

HERNING KONGRESCENTER

8.30-9.15

9.45-10.30

10.45-11.30

IT på bedriften

 

 

33

41 

49

Nyt om optimeret planteværn med brug af vejrdata Apps som værktøjer i planteproduktionen

Nyt om IT i markdriften

Pløjefri dyrkning
34


42


50

Conservation Agriculture
Kvælstofdynamik,  kulstoflagring og jordstruktur ved pløjefri dyrkning


Pesticidforbrug ved pløjefri dyrkning

Planteværn 
35


43


51

Nye planteværnsmidler
Nye forsøg og strategier i ukrudtsbekæmpelsen(gentagelse fra onsdag - session 19) Nye forsøg med sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse(gentagelse fra onsdag - session 27)

På kryds og tværs 
36


44


52

Omlægning til økologi - markedet og landmanden
Omlægning til økologi - få svar på dine spørgsmål Debat om dansk jordbrugsforskning

Målrettet regulering 
37

Gødskning 
45


53

Regulering baseret på lokale målinger i vandløb
Kom let i gang med præcisionsjordbrug
Nyt fra Landsforsøgene med gødskning(gentages kl. 15.40 i session 84)

Biologi 
38


46


54

Sådan udvikles de nye sorter!
Fokus på bygs indholdsstoffer
Naturlige farver fra planter i fødevarer

Miljø 
39


47


55

Vandråd - hvad lærte vi?

Klimaeffekt ved dyrkning af lavbundsjorde

N-regulering i andre EU-lande og overimplementering


Natur 
40


48


56

Markvildtstiltag der virker


§3-beskyttet natur


Resultater af Natura 2000-indsatsen


 
Til top

Torsdag den 21. januar 2016 - eftermiddag

HERNING KONGRESCENTER

12.30-13.15

13.30-14.15

14.40-15.25

15.40-16.25

Korn 
57


65


73


81

Etablering af vintersæd
Afregning af korn på basis af kvalitet


 
Sådan bliver vårsæd en succes!
Dyrk havre!

Teknik 
58


66


74


82

Teknik til bearbejdning af majsstub


Big data og præcisionsjordbrug

Anvendelse af mekanisk blandede gødninger
Kvitterer jorden for faste kørespor?

Planteværn 
59


67


75


83

Herbicidresistens i praksis
Pesticidovervågningen i Danmark

Evaluering af den danske godkendelsesordning for pesticider
Ny DNA-teknik til bedre IPM-strategier

På kryds og tværs 
60


68


76


84

Livskvalitet, trivsel og drivkraft


 
Fra god kommunikation til gode resultater

På sporet af fremtidens
landbrug


Nyt fra Landsforsøgene med gødskning(gentagelse af session 53)

Gødskning 
61


69


77


85

Biokuls relevans i dansk sammenhæng 

Opnå en høj og sikker 1.-års effekt af husdyrgødning

Effekt af afgasning på N-virkning og udvaskning

Nitrifikationshæmmere til at sikre N-udnyttelse

Økologi
62


70


78


86

Nyt fra de økologiske markforsøg

Øg holdbarheden og indtjeningen i græsmarken

Dyrk din egen gødning og hold på den!

Næringsstofferne retur til markerne!

Miljø 
63


71


79


87

Styret dræning - danske erfaringer og muligheder

Ændret fosforregulering

Vådområder

Jordfordeling - perspektiver til øget samfundsværdi


Natur 
64


72


80


88

Prioritering af den danske natur
Skala og ambitioner for den danske natur
Målrettet tilskud til naturpleje

Effekten af naturpleje


Til top 

Sidst bekræftet: 29-09-2015 Oprettet: 29-09-2015 Revideret: 29-09-2015

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events