Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 22-01-2018

Plantekongres 2016 - 20.-21. januar 2016

Oprettet: 05-10-2015

Økologi

Beskrivelse af sessionerne under temaet Økologi

Session 62: Nyt fra de økologiske markforsøg  
På basis af flere års forsøg er der gode og brugbare råd til dyrkning af hestebønner, og der er i 2015 udført sortsforsøg med 17 sorter. Radrensning på dobbelt rækkeafstand med kamerastyrede radrensere har vundet frem de senere år. Flere forsøg i vårsæd giver et bud på hvilken effekt, der kan forventes i vårsæd.    
Hestebønner – sorter og dyrkning  Chefkonsulent, Planteproduktion Inger Bertelsen, SEGES
 
 

Resumé

Show

Radrensning i vårsæd Konsulent, Planteproduktion Lars Egelund Olsen, SEGES
 

Resumé

Show

 

Session 70: Øg holdbarheden og indtjeningen i græsmarken  
Ofte anvendes kløvergræsmarken kun i 2-3 brugsår. Hør resultater fra to års forsøg med nye kløvergræs-blandinger, der er sammensat med henblik på at øge holdbarheden i marken, samtidig med at udbytte og kvalitet fastholdes. Få et bud på, hvad det betyder på bedriften både økonomisk og praktisk, at græsmarken ligger længere.  
Afgræsningsmarker med længere holdbarhed  Chefkonsulent, Planteproduktion Inger Bertelsen, SEGES
 
 

Resumé  

Show

Fordele ved langtidsholdbare kløvergræsmarker Planteavlskonsulent Birgitte P. Andersen, LandboSyd

Resumé 

Show

Session 78: Dyrk din egen gødning og hold på den!  
Med begrænset kvælstof til rådighed er det oplagt for økologiske landmænd at dyrke deres egen gødning. Forsøg viser, at der kan produceres mere end 500 kg N pr. ha pr. år som bælgplantegødning. For at undgå udvaskning er det vigtigt, at der også holdes på næringsstofferne med rigtig brug af mellem- og efterafgrøder.  
Dyrk bælgplanter og få mere kvælstof til rådighed Seniorforsker Jørn Nygård Sørensen, AU

 

Udvid rodzonen effektivt ved samdyrkning med efterafgrøder Forskningsgruppeleder Hanne Lakkenborg Kristensen, AU   Show
Session 86: Næringsstofferne retur til markerne!  
Som en del af den nationale ressourcestrategi skal recirkulering af næringsstoffer fra samfundets affaldsstrømme øges. I langvarige forsøg på KU undersøges recirkulerede gødningsmidlers gødningseffekt, langtidsvirkning på jordens frugtbarhed og det mikrobielle liv. Her gives et bud på risiko og værdi af ekstra næringsstoffer på markerne.    
Gødningseffekt ved recirkulering og langtidsvirkning på jordfrugtbarheden Lektor Jakob Magid, KU  

Resumé

Show

Værdi af recirkulering på økologiske marker Specialkonsulent Margrethe Askegaard, SEGES

Resumé

Show


Sidst bekræftet: 05-10-2015 Oprettet: 05-10-2015 Revideret: 05-10-2015

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events