Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 19-02-2019

Plantekongres - 17.-18.januar 2017

Oprettet: 07-10-2016

Klima

Beskrivelse af sessionerne under temaet Klima

Tilbage til programoversigten

Session 2: Klimamålenes betydning for dansk landbrug
EU's klimamål for 2030 kan blive en betydelig udfordring for dansk landbrug. Hør, hvordan klimapolitikken er udformet, og hvorledes man er kommet frem til målsætningerne og de deraf følgende krav. Et oplagt spørgsmål er, om man kan ”købe” sig til målopfyldelse i udlandet. Konsekvenserne for den danske landbrugsproduktion og for landbrugets indtjeningsevne vil blive beskrevet
EU's klimamåls betydning for dansk landbrug Afdelingschef Kristoffer Böttzauw, Departementet, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

læs sammendrag

Show

Landbruget kan producere sig ud af klimakravene ved at levere mere biomasse til energi Seniorforsker Uffe Jørgensen, AU

læs sammendrag

Show

Session 3: Det faglige grundlag for klimaindsatsen
EU's klimamål for 2030 skal nås gennem en reduktion af landbrugsproduktionen i almindelighed og kødproduktionen i særdeleshed. Den faglige begrundelse for dette drastiske indgreb vil blive gennemgået, også set i et internationalt perspektiv.
Derfor vil indsatsen mindske temperaturstigningen Udviklingschef Jens Hesselbjerg Christensen, DMI

læs sammendrag

Show

Landbrugets bidrag og rolle i klimakrisen Professor Jørgen E. Olesen, AU

læs sammendrag

Show

Session 4: Værktøjer til beregning af klimabelastningen     
Der gives eksempler på, hvordan man som landmand kan arbejde med at få reduceret klimapåvirkningen fra bedriften. Der omtales både værktøjer, som landmanden selv kan bruge i driftsledelsen, og eksempler på aftagerleddets muligheder for at bruge klimaindsatsen i afsætningen. Første indlæg er på engelsk.
Carbon Footprints of crop production and ways to reduce it Ph.D. Frank Brentrup, Yara GmbH & co KG

læs sammendrag

Show

Sådan arbejder Arlas medlemmer på at reducere klimabelastningen fra mælkeproduktionen Regionschef Jens Christian Flye, Arla

læs sammendrag

Show

Tilbage til programoversigten

Sidst bekræftet: 07-10-2016 Oprettet: 07-10-2016 Revideret: 07-10-2016

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events