Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-11-2010

Info-planter 

Oprettet: 01-11-2006

Plantekongres 2007

Tema K - Klima

Session K1: Danske marker under nye klimaforhold
Som følge af den globale opvarmning forventer vi, at det danske klima ændrer sig betydeligt i de kommende årtier. Det ændrer vilkårene for dansk planteproduktion og vil både føre til nye muligheder og til nye begrænsninger. Hør også nærmere om regeringens strategi for klimatilpasning.

Den danske klimatilpasningsstrategi. Ditte Holse Clausen, cand. hort., Miljøstyrelsen
Show
(2,2 MB)
Resume
Landbrugets muligheder for at tilpasse sig klimaændringer. Jørgen E. Olesen, forskningsprofessor, Danmarks JordbrugsForskning
Show
(1,4 MB)
Resume
Samfundsøkonomisk betydning af klimaændringer inden for landbruget.
Brian Jacobsen, Seniorforsker, Fødevareøkonomisk Institut
Show Resume

T Session K2: Sådan påvirker klimaet plantevæksten
Klimaet påvirker planternes vækst ved at stresse dem. Vi ser nærmere på, hvordan klimaet påvirker planterne, og hvordan planterne forsvarer sig mod uheldige klimapåvirkninger.

Kombinationen af kulde og stærkt lys er en farlig cocktail for planter. Anna Haldrup, institutleder, Fakultet for Biovidenskab, Københavns Universitet
Show Resume
Afgrøder og tørke - problemer og muligheder. Christian Richardt Jensen, d ocent, Fakultet for Biovidenskab, Københavns Universitet Resume
Hvornår er tørke mest farlig? Mathias N. Andersen, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning
Show Resume

T Session K3: Nye metoder til at forstå planternes vækst
For at få et samlet overblik over planternes indholdsstoffer og vækst, har vi brug for et tværfagligt samarbejde - en tilgang baseret på systembiologi. Her har genomics til proteomics og metabolomics sin berettigelse.

Afgrødernes respons på klimaændringer. John Roy Porter, professor, Fakultet for Biovidenskab, Københavns Universitet
Show Resume
Naturlig variation og risikovurdering af planter. Søren Bak, forskningsprofessor, Fakultet for Biovidenskab, Københavns Universitet
Show
(1,4 MB)
Resume
Nyudviklet sensor for fosfat vha. nanoteknologi. Alexander Schulz, professor, Plantebiologi, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
Show Resume

Sidst bekræftet: 31-10-2008 Oprettet: 01-11-2006 Revideret: 01-11-2006

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18