Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-11-2010

Info-planter 

Oprettet: 01-11-2006

Plantekongres 2007

Tema F - Bioenergi

T Session F1: Landbruget - fremtidens leverandør af energi
I fremtiden må vi forvente, at der bliver en øget efterspørgsel efter biomasse til energi. Hvordan sikrer vi en stor produktion af biomasse til energi i fremtidige dyrkningssystemer? Hvordan påvirker det miljøet og landmandens økonomi?

Sådan bliver landbruget klar til at producere mere energi. Kathrine Hauge Madsen, specialkonsulent, Landscentret
Show Resume
Hvor langt på hektaren? Uffe Jørgensen, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning
Show Resume
Selvforsyning med energi i det bæredygtige jordbrug. Erik Steen Jensen, programleder, Forskningscenter Risø
Show Resume

Session F2: Er der fremtid i energipil?
De danske værker importerer betydelige mængder flis og træpiller. Kan danske landmænd ikke lige så godt levere dette? Energipil kan dyrkes i Danmark og anvendes som et alternativ til træflis.

Derfor lægger vi hele ejendommens areal om til energipil og andre energiafgrøder.
Henrik Bach, Gdr., Ny Vraa I/S
Show Resume
Hvad er det optimale kvælstofniveau til energipil?
Pär Aronsson, forskare, Växtproduktionsekologi Show Resume
Hvordan er markedet for pileflis, og hvilke kvalitetskrav skal være opfyldt?
Ebbe Leer, udviklingschef, HedeDanmark a/s Show Resume

Session F3: Energiafgrøder til biogas
Gylle indeholder for lidt tørstof til en optimal biogasproduktion. Derfor tilfører man i dag organisk materiale i form af f.eks. slagteriaffald. En anden mulighed er at øge tørstofindholdet med energiafgrøder. Der er endnu kun få danske erfaringer med, hvilke afgrøder der er de bedste.

Tørstof fra gylleseparering, duer det i biogasanlæg? Henrik B. Møller, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning
Show Resume
Energiafgrøder til biogasanlæg; hvad er bedst? Jens Peter Lunden, gårdejer, GrønGas A/S, Asdal Hovedgaard
Show Resume
Energiafgrøder - en anlægsleverandørs erfaringer. Anders Peter Jensen, Xergi A/S Show

Session F4: Skal vi satse på bioethanol og biodiesel?
Skal biomasse bruges til transportbrændstoffer, eller er den bedre anvendt i kraft/varmesektoren? Du vil i denne session få overblik over såvel fordele som ulemper ved at producere bioethanol. Vi giver desuden et indblik i, hvilke kvalitetskrav der stilles til biobrændstoffer, som skal anvendes i forbrændingsmotorer.

Biobrændsler, hvor langt er vi og hvor langt kan vi nå? Claus Felby, professor, Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
Show Resume
Energi og miljø - hvordan får vi mest for pengene? Henrik Wenzel, lektor, DTU, IPL
Show
Hvilke krav stilles til flydende biobrændstoffer i bilmotorer?
Leo Nielsen, konsulent, Teknologisk Institut

Sidst bekræftet: 31-10-2008 Oprettet: 01-11-2006 Revideret: 01-11-2006

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18