Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 31-12-2015

Info-planter 

Oprettet: 07-11-2007

Program for Plantekongres 2008


 

1. dag: Tirsdag den 8. januar 2008

9.30-12.00

13.00-13.45

14.00-14.45

15.15-16.00

16.15-17.00

Åbning af
kongressen


og

Landsplante-avlsmøde

A1
Hvilke afgrøder giver bedst økonomi på svinebrug?
A2
Vælg afgrøder efter foderværdi på svinebrug
A3
Kombinér høje udbytter og lavt kvælstoftab i vintersæd
92
Maltbyg - avl og handel
T B1
Kvalitet af nye græsmarksarter

B2
Kæl for græsmarken

B3
Dyrkning af majs
B4
Nye majspro-dukter til kvæg
C1
Vandramme-direktivet - set fra tegnebogen
C2
Vandramme-direktivet - tacklet fra oven og fra neden
C3
De danske marker om 5-15 år - set med politiske briller
T C4
Nytænkning og innovation på miljøområdet
D1
Planteværn i korn (I)
D2
Planteværn i korn (II)
D3
Pesticidplan 2004-2009 (I)
D4
Pesticidplan 2004-2009 (II)
E1
Frøgræs - græsukrudt
E2
Frøgræs - høst
E3
Årsmøde for frø- sektionen i Dansk Landbrug (I)
E4
Årsmøde for frø- sektionen i Dansk Landbrug (II)
F1
Ta´ et kig i krystalkuglen!
F2
Forhandling med optimalt udbytte
F3
Ledelseskapaci-tet - den nye succesfaktor
93
Sådan bliver det sjovere at gå på arbejde
90
Højaktuelt emne
G1
Nedfældning af gylle i vintersæd
G2
Gylleseparering - teknik og afsætning
T G3
Gylleseparering - sideeffekt af produkter
91
Nicheafgrøder
H1
De nye landdis- triktsordninger
H2
Når landbruget tager initiativet!
H3
Den politiske fremtid for land-distrikterne
T= dybere teoretisk indgang og langsigtede mål

 

2. dag: Onsdag den 9. januar 2008 - formiddag

8.30-9.15 9.30-10.15 10.45-11.30 11.45-12.30
J1
Nye skadegørere i kartofler
J2
Økologisk produk-tion af kartofler
J3
Årsmøde i special-udvalget for kartof-ler (I)
J4
Årsmøde i special-udvalget for kartof-ler (II)
T 94
Rykker nanotek-nologien ud i marken?
P1
Hvad lærte vi af gødningsforsøgene 2007?
T P2
Langtidseffekt af for lave kvælstof-normer. Jordbunds-kortlægning
P3
Fertilizing management i Germany
C5
Miljøgodkendelse af husdyrbrug - hvor er vi?
Q1
Klimaændringer - fup eller fakta?
T Q2
Klimaændringer - vand og vandmiljø
Q3
Nyt klima - nye afgrøder?
T 95
GM-afgrødernes indtog i danske marker
D5
Sikker håndtering af plantebeskyttel-sesmidler
D6
Nyt om plantebe-skyttelsesmidler (I)
D7
Nyt om plantebe-skyttelsesmidler (II)
K1
Sådan etablerer du vinterraps
K2
Succes i dyrkningen af vinterraps
R1
Fri adgang til naturen
R2
Natura 2000 - status
L1
Biogas - fremtidens ressource?
T L2
Bioenergi til trans- port - hvilken vej går udviklingen?
T L3
Bioenergi - redning eller katastrofe?
L4
Energiafgrøder i andre lande
99
Det sydamerikanske landbrugseventyr
F4
Etablering i Vest
T F5
Optimér din gæld og din formue
F6
Nærgående bench-marking af plante-avlen
N1
Sådan handler du korn
N2
Er der økonomi i økologi?
N3
Mekaniserings-strategi
T S1
Vær god ved jorden!
W
Planteavlskontoret som lækker arbejdsplads
X
Sådan høster vi topudbytter i raps
Y
Planteavlsrådgiv-ning for danske landmænd i udlandet
T= dybere teoretisk indgang og langsigtede mål

 

2. dag: Onsdag den 9. januar 2008 - eftermiddag

13.30-14.15 14.30-15.15 15.40-16.25
J5
Udfordringer for dansk kartoffelavl på det globale marked
J6
Høj kvalitet og god økonomi i kartoffelproduktionen
J7
Det nyeste om kartoffel-dyrkning
T P4
Fosfordynamik
T P5
Fosforindeks - næsten klar til brug
T P6
Jordbundsanalyser - hvad er de værd?
Q4
Ukrudt og skadegørere under nye klimaforhold
Q5
Hold på kulstoffet
96
Hvad skal landmænd med egne hjemmesider og blogs?
97
Fri mig for landbrugets image - her er mit!
98
Fremtidens landbrugs-byggeri
R3
Landbruget og naturen i synergi - udsigtløs eller rea-listisk vision?
R4
Nationalparker i Danmark
T U1
Biomasseproduktion - be- grænsninger og muligheder
T U2
Plante-mikrober - Interaktioner (I)
T U3
Plante-mikrober - Interaktioner (II)
V1
Økologiske markforsøg 2007
V2
Markdrift på økologiske fjerkræ- og svinebedrifter
V3
Nyt om markbruget på økologiske kvægbrug
S2
Automatisk styring i marken
S3
Pløjefri dyrkning
S4
Spar på transporten
Z
Hamp til bioenergi og indu-strielle produkter
T= dybere teoretisk indgang og langsigtede mål

 

Sidst bekræftet: 21-12-2011 Oprettet: 07-11-2007 Revideret: 07-11-2007

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18