Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 29-09-2015

Info-planter 

Oprettet: 19-09-2005

Program til Plantekongres 2006

10.-11. januar 2006

Sessioner på
"Plantekongres 2006"
1. dag: Tirsdag den 10. januar 2006

9.30-12.00

13.00-14.00

14.15-15.15

15.45-16.45

17.00-18.00

Åbning af
kongressen


og

Landsplante-avlsmøde

1.1
Planteværn i korn
1.2
Ukrudt forgår ikke så let!
1.3
Svampe-sygdomme
1.4
Nyt om Fusarium
2.1
Resultater af gødnings-forsøgene fra Oversigten 2005
T 2.2
Nyeste viden om rodudvikling!
2.3
Køb og brug gødningen rigtigt - tjen 500 kr. pr. ha!
2.4
Forøg jordens frugtbarhed – få et større udbytte på langt sigt
3.1
Faste kørespor
3.2
Reduceret jord-bearbejdning
T 3.3 Markrobotter 3.4
Transport, flådestyring og logistik
4.1
Dyrkning af majs til ensilering
4.2
Topudbytter i kløvergræs og majs som sup-pleringsfoder
4.3
Afgræsning og bedre N-udnyttelse
4.4
Effektiv håndtering af grovfoder fra mark til krybbe
5.1
Skal vi have nationalparker i Danmark?
6.1
Mekaniserings-
og arbejds-strategi
6.2
Økonomiske konsekvenser af et godt sædskifte
6.3
Planteavleren og grovfoder
T

7.1
Hvordan nedbringes udledningen af drivhusgasser
fra Dansk landbrug?

T 7.2
Junglen af miljøreguleringer af landbruget
T 7.3
Reduktion af fosforbidraget fra landbruget – en faglig udfordring.
T 7.4
Kvælstof-reduktion i rodzonen og mellem rodzone og vandløb
T 8.1
Certificering - betyder det noget?
T 8.2
Certificering i praksis
8.3
Sporbarhed og dokumentation – hvordan gør du det lettest?
20
Børstingudvalgets anbefalinger
21
Perspektiver og visioner i foræd-lingen af korn og raps i Danmark
T 22
Ny forskning og dets potentialer
T 23
Internatio-nalisering af forsøg og forskning inden for planteavlen
T 91 Energy crops for groundwater protection T 92
Reduction of nitrate on its way from the root zone to ground water and surface waters
T 93
Mitigation of greenhouse gasses in Danish agriculture
T 94
Robots for applying or replacing pesticides
T= dybere teoretisk indgang og langsigtede mål


2. dag: Onsdag den 11. januar 2006
8.30-10.00 10.30-11.50 13.00-14.00 14.15-15.15 15.45-16.45
24
Landbrugets image
T 1.5
Pesticider i miljøet
T 1.6
Nye bekæmpelses-midler
T 1.7
Ukrudts-bekæmpelse – nye muligheder
1.8 Sprøjteteknik
T 25
Biotek
T

2.5
Er afbrænding af husdyr-gødning en løsning på problemerne?

T 2.6
Hvordan reducerer vi lugtgenerne ved udbring-ning af gylle?
2.7
Forsuring af gylle – hvordan virker det i marken?
T 2.8 Fastsættelse af kvælstofbehov og kvælstof-virkning af husdyrgødning
T 5.2
Hvordan skal det moderne landbrugsland se ud?
T 5.3
Nye rådgiv-ningsopgaver i Landdistrikts-programmet
5.4
Drift og pleje af naturarealer
5.5
Natura 2000 - udpegningens betydning og konsekvenser
T 7.5
Vand-ramme-direktivet og produktions-landbruget i Danmark
26
Sundhed og velvære fra danske marker: "Nye produkter med sundheds-fremmende egenskaber"
T 9.1
Landbrugs-produktion til verdensmar-kedspriser
9.2
Risikostyring med finansielle instrumenter og handel med råvarer
9.3
Planlæg skat og finansiering
9.4
Sælg den mindre bedrift bedst muligt – udnyt tiden indtil salg
10.1
Årsmøde i Specialudvalget for Kartofler
10.2
Årsmøde i Specialudvalget for Kartofler
10.3 Planteværn i kartofler og lagring af kartofler 10.4 Markforsøg i kartofler i 2005 10.5
Gødskning af kartofler
11.1
Topudbytter i rajgræs og strandsvingel til frø
11.2
"Hvede som grisen vil have det"
11.3
"Maltbyg lige til øllet"
11.4
Raps til den store guld-medalje!
11.5
Markbrug Mod nye Mål
T 12.1 Økologiske vårbygsorter 12.2
Økologisk kvalitetskorn til eksport
12.3
Økologiske kornsædskifter
12.4
Produktion af økologisk kløver- og græsfrø
12.5
Produktion af økologisk såsæd
13.1
Flydende biobrænd-stoffer i Danmark nu?
13.2
Producér energi og beskyt vores vand!
T 95
Estimates of N surplus and fulfilment of the Water Frame Directive (WFD)

T 96
Tools for reducing N losses - can we fulfil the WFD?
T 97
Pesticide management I
T 98
Pesticide management II
T 99
Pesticides - environment and human health
T= dybere teoretisk indgang og langsigtede mål


Sidst bekræftet: 15-09-2010 Oprettet: 19-09-2005 Revideret: 19-09-2005

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18