Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 27-10-2014

Info-planter 

Oprettet: 27-10-2008
Revideret: 19-12-2008

Sessioner på Plantekongres 2009

Tirsdag den 13. januar 2009

9.30-12.00

13.00-13.45

14.00-14.45

15.15-16.00

16.15-17.00

Åbning af
kongressen


og

Landsplante-avlsmøde

90
Højaktuelt emne
F1
Det lærte vi af gødnings-forsøgene 2008!
F2
Hvor kan der spares på den dyre gødning uden udbyttetab?
F3
Vanding - sådan kan det gøres bedre!
A1
Maksimer grovfoderet i foderrationen

A2
På sporet af høje græsudbytter

A3
Topudbytter i majs - sådan!
A4
Lucerne - en "booster"?
B1
Græsukrudt i græsfrøavlen
B2
Økonomi i græsfrøavlen
B3
Årsmøde i Frøsektionen I
B4
Årsmøde i Frøsektionen II
91 Teoretisk
Hvad ved vi om, hvordan fosfor bindes og transporteres i jorden?
G1
Nyt om Pesticidplanen I
G2
Nyt om Pesticidplanen II
G3 Teoretisk
Den rumlige variation i næringsstoftabet til vandmiljøet
C1
Rigtig etablering af vinterraps - uden snegle
C2
Sådan skal vinterraps dyrkes
93 Teoretisk
Planteforædling og bedre kvælstofud-nyttelse
J1
Kornhandel
92
Den globale fødevarekrise og bioenergi
H1
Hvordan får man succes med et biogasprojekt?
H2
Er biogas fremtiden for økologiske bedrifter?
K1
Miljøstrategi - en forudsætning for udvikling
D1
Tiltræk og fasthold de rigtige medarbejdere
D2
Selskaber, fællesskaber og netværk
D3
Råvare-strategier
D4
Finansiering og finanskrise
88
Dyrkning af GM-soja og GM-majs i USA
89
En god idé - fik du den?
94
Vejen til succes
Teoretiske sessioner er med dybere indgang og mere langsigtede mål

 

Onsdag den 14. januar 2009 - formiddag

8.30-9.15 9.30-10.15 10.45-11.30 11.45-12.30
F4
Mangan og mikronærings-
stoffer
F5
Jordbearbejdning ved ændrede prisforhold
F6 Teoretisk
How do we maintain and improve soil fertility?
F7 Teoretisk
Effect of N-fertilizertype on yield and loss of nitrogen
L1 Teoretisk
Production of seed potatoes in The Netherlands
L2
Nyt om sygdomme i kartofler
L3
Årsmøde i Specialudvalget for Kartofler I
L4
Årsmøde i Specialudvalget for Kartofler II
M1 Teoretisk
Græsukrudt - hvad nyt?
95
Planteavl i England
M2
Det lærte vi af planteværns-forsøgene 2008!
M3 Teoretisk
Svampesygdomme i korn
G4
Implementering af Vandramme-direktivet
G5 Teoretisk
Den rumlige variation i pesticidpåvirkningen af vandmiljøet
G6
Vandmiljøplan III
G7
Produktions-, natur- og miljømæssige helhedsløsninger
J2
Mere vinterhvede i tanken - sådan!
J3
Det nyeste om vækstregulering af korn
J4
Kvalitetskorn til den danske forbruger
97 Teoretisk
Dansk planteforskning og udvikling i sekun-dære indholdsstoffer
K2
Brak - natur eller landbrugsjord?
K3
Natur- og miljøgodkendelser
K4
Biotopplaner
K5
Natura 2000
D5
Arbejdsmiljø og
-sikkerhed er en naturlig del af ledelsen
D6
Fra inspiration til handling - sådan!
96
Det er ikke nok at overholde loven...
N1
Teknik til økologisk majsdyrkning
W
Netværk: Bioenergi, medicin og fiberplanter
X
Netværk: Fra teoretisk studerende til kompetent rådgiver
Y
Netværk: Hvededyrkning i nyt gear
Teoretiske sessioner er med dybere indgang og mere langsigtede mål

 

Onsdag den 14. januar 2009 - eftermiddag

13.30-14.15 14.30-15.15 15.40-16.25
F8
Efterafgrøder og randzoner til gavn for både landmand og miljø
F9
Optimer kvælstofudnyttelsen i sædskifter med meget vintersæd
F10
Mellemafgrøder og reduceret kvælstofudvaskning
L5
Bedre økonomi i kartoffelavlen
L6
Nye planteværnsmidler i kartofler
98
"Nordens Toscana" - er det vejen frem?
M4
Nye planteværnsmidler
S1
Planteproduktion på svinebedriften - sådan!
S2
Optimér sædskiftet på svinebedriften
G8
Fremtidens landbrugsdrift
G9
Fremtidens landbrug som det centrale element i såvel fødevareproduktionen som naturen og miljøet
99
Bier i landbrugets tjeneste!
P1
AGWAPLAN - Opening of conference
P2
AGWAPLAN - Establishing environmental objectives and required reduction of nitrogen load at catchment scale and at farmscale
P3
AGWAPLAN - Using the concept of Integrated Advice to meet the WFD-objectives
Q1
Are biofuels better for the environment?
Q2
Får vi krav til reduktion af landbrugets udledning af drivhusgasser, og hvad koster de?
Q3
Marken som kulstoflager
N2 Teoretisk
Den økologiske kløvergræsmark
N3
Sådan prioriteres gødskningen!
N4 Teoretisk
Videre med ukrudtsharvning
R1
Højpræcis GPS - hvordan?
R2
Nye marksprøjter - nye muligheder
R3
Fuldt overblik på de store bedrifter
Teoretiske sessioner er med dybere indgang og mere langsigtede mål

 

Sidst bekræftet: 15-10-2012 Oprettet: 27-10-2008 Revideret: 19-12-2008

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18