Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 10-11-2011

Info-planter 

Oprettet: 10-11-2008

Tema J - Korn

13.-14. januar 2009

Tema J - Korn

Session J1: Kornhandel
Kornafregningsaftalen er ikke længere gældende. En repræsentant fra grovvarebranchen giver et bud på den fremtidige samhandel.
For at lette drøftelserne mellem landmand og kornfirma ved kornhandel er der udarbejdet en tjekliste med tilhørende hjælpeskemaer.

Hvad forventer branchen?
Salgsdirektør Henning Fogh, Danish Agro a.m.b.a.


show
resume
Tjeklisten til kornhandel - sådan bruges den!
J uridisk specialkonsulent Morten Haahr Jensen, Landscentret, Plan og Miljø

show
resume
Session J2: Mere vinterhvede i tanken - sådan!
Udbytterne i vinterhvede var meget høje i en del egne i 2008. Der gives flere bud på, hvor der skal sættes ind for at fastholde de høje udbytter - bl.a. via en ensartet etablering i hele marken. Vi giver et bud på hvorfor det gik godt mange steder i 2008.
Anbefalinger fra projektet "Vinterhvede mod nye mål" L andskonsulent Morten Haastrup, Landscentret, Planteproduktion

show
resume
Sådan sætter vi mål for et stort udbytte i hele marken Planteavlskonsulent Kirsten Larsen, Centrovice


show
resume
Session J3: Det nyeste om vækstregulering af korn
Driftsstrukturen i landbruget fordrer vækstregulering, men aftagerne ønsker ikke vækstregulering.
Forsøg og erfaringer de seneste år fra ind- og udland præsenteres og der gives et bud på strategi for vækstregulering til den kommende sæson.
Det viser de nyeste danske og internationale forsøg med vækstregulering Landskonsulent Morten Haastrup, Landscentret, Planteproduktion

show
resume
Nyeste erfaringer med vækstregulering fra praksis - det koster lejesæd!

Konsulent Finn Olsen, Sønderjysk Landboforening show
resume
Session J4: Kvalitetskorn til den danske forbruger
Fokus på de ernæringsmæssige fordele i bl.a. rug og hvid hvede.
Kun 6 pct. af danskerne spiser de anbefalede 75 gram fuldkorn pr. dag. Potentialet i produktionen af danske fuldkornsprodukter belyses i sessionen.
Hvilken vej går udviklingen? Centerleder Gitte Gross, Videncenter for Fødevarer og Sundhed

show
resume
Er der et marked for dansk fuldkorn? Projektleder Regitze Siggaard, Fuldkornspartnerskabet


show
resume

Sidst bekræftet: 16-01-2009 Oprettet: 10-11-2008 Revideret: 10-11-2008

Forfatter

Planter & Miljø