Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 10-11-2011

Info-planter 

Oprettet: 10-11-2008

Tema Q - Klima, bioenergi

13.-14. januar 2009

Tema Q - Klima, bioenergi

Session Q1: Are biofuels better for the environment?
Tidligere nobelprisvinder i kemi Paul J. Crutzen mener, at dyrkning og afbrænding af biobrændstof måske øger udledningen af drivhusgasser på grund af lattergasemission. Andre mener det modsatte - men her får du begge synspunkter præsenteret.
Sessionen holdes på engelsk.

Are biofuels better than fossil fuels for the reduction of climate changes?
Universitetslektor Pål Börjesson, Lunds Universitet, Miljø og energisystem show
resume:
Dansk
Engelsk
Session Q2: Får vi krav til reduktion af landbrugets udledning af drivhusgasser, og hvad koster de?
Jordbruget har hidtil ikke været CO2-kvotebelagt, men et nyt EU-forslag lægger op til reduktioner i jordbrugets udledning.
Hvilke virkemidler er der til rådighed, og hvad koster de?

Omkostningseffektive klimareduktionstiltag i jordbruget

Forskningschef Alex Dubgaard, KU LIFE, FØI show
resume
Reduktion af udledningerne af drivhusgasser fra landbruget: Muligheder og begrænsninger
Forskningsprofessor Jørgen E. Olesen, AU DJF show
resume
Session Q3: Marken som kulstoflager
CoolCrop er et forskningsprojekt, som eksperimentelt kvantificerer effekten af dyrkningsstrategier på kulstoflagring og N2O-udledning. De første resultater er nu klar. Nye teknikker til udvinding af energi af biomasse giver mulighed for at få et restprodukt - Biochar - som både påvirker jordens kulstoflagring og frugtbarhed.

Kulstoflagring i intensive planteproduktionssystemer

Seniorforsker Lars J. Munkholm, AU DJF


show
resume
BioChar - kan vi både få bioenergi og lagre mere kulstof i marken?

Lektor Sander Bruun, KU LIFE show
resume

Sidst bekræftet: 14-01-2009 Oprettet: 10-11-2008 Revideret: 10-11-2008

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18