Feedback Form

RegelInfo - LR 

Oprettet: 04-12-2007

Bygningsløse ejendomme

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 21-11-2019 Oprettet: 04-12-2007 Revideret: 04-12-2007

Forfatter

RegelInfo
Juridisk specialkonsulent

Morten Haahr Jensen

Team Selskaber


Af samme forfatter

Høringsudkast til forslag til ændring af landbrugsloven
I forlængelse af aftalen om Grøn Vækst har FødevareErhverv sendt udkast til lovforslag vedrørende ændring af landbrugsloven...
17.07.09
Forlig om Grøn Vækst – ændring af landbrugsloven
Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 16. juni forlig om regeringens udspil til Grøn Vækst. Forliget indebærer bl.a. en...
18.06.09
Ændring af bopælspligten i landbrugsloven
Fødevareministeren har den 25. april 2007 fremsat et ændringsforslag til landbrugsloven, der har til formål at tilpasse reg...
25.04.07
EF-dom om bopælspligt
EF-Domstolen afsagde den 25. januar 2007 en dom, hvori det slås fast, at landbrugslovens bopælskrav er i strid med reglerne...
26.01.07