Feedback Form
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 04-12-2019

RegelInfo - LR 

Oprettet: 04-12-2007

Landbrugslovens § 15 – hvornår har ægtefæller ejet en ejendom i 8 år?

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 21-11-2016 Oprettet: 04-12-2007 Revideret: 04-12-2007

Forfatter

RegelInfo
Juridisk specialkonsulent

Morten Haahr Jensen

Team Selskaber


Af samme forfatter

Høringsudkast til forslag til ændring af landbrugsloven
I forlængelse af aftalen om Grøn Vækst har FødevareErhverv sendt udkast til lovforslag vedrørende ændring af landbrugsloven...
17.07.09
Forlig om Grøn Vækst – ændring af landbrugsloven
Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 16. juni forlig om regeringens udspil til Grøn Vækst. Forliget indebærer bl.a. en...
18.06.09
Bygningsløse ejendomme
Den nugældende landbrugslov indeholder ingen begrænsninger for, hvor mange bygningsløse ejendomme, en landmand må eje. Det ...
04.12.07
Ændring af bopælspligten i landbrugsloven
Fødevareministeren har den 25. april 2007 fremsat et ændringsforslag til landbrugsloven, der har til formål at tilpasse reg...
25.04.07